צביעת ארונות מטבח בחיפה

צביעת ארונות מטבח בחיפה

פירוק של כל הארונות מטבח וצביעה כוללת כולל הדפנות והארונות הפנימיים יחד עם הדלתות, החלפה של ידיות, צירים שקטים וקנטים.

לפני

אחרי

לפני

אחרי