עיצוב מטבח בעפולה

חידוש מטבח בעפולה

החלפה של דלתות עולל דפנות תואמות לצדדים, סגירות תואמות, החלפת קנטים, צירים שקטים וידיות חדשות.

לפני

אחרי