חידוש מטבח בנוף הגליל

חידוש מטבח בנוף הגליל

החלפה של דלתות על ידיות אינטגרליות מובנות, פירוק של יחידות וקיצור שלהם על מנת להתאים קו דלתות תואם וצירים שקטים.

לפני

אחרי