חידוש מטבח בחדרה

חידוש מטבח בחדרה

החלפת דלתות, צירים חדשים שקטים.

לפני

אחרי

לפני

אחרי