חידוש מטבח בביאליק

חידוש מטבח בביאליק

דלתות פורמייקה חדשות עם ידיות אינטגרליות מובנות, החלפה של צירים שקטים והחלפה של קנטים. 

לפני

אחרי